صفحه اصلی فروشگاه سازه برتر

دانلود پاورپوینت زندگی نامه نورمن فاستر

دانلود پاورپوینت زندگی نامه نورمن فاستر
4,000 تومان
حراج
در دسترس: 975
واحدهای فروخته شده: 27

عجله کن! پایان تخفیف در:

دانلود پاورپوینت زندگی نامه نورمن فاستر

دانلود پاورپوینت زندگی نامه نورمن فاستر

دانلود پاورپوینت زندگی نامه نورمن فاستر. اطلاعات کامل را درباره نورمن فاستر در این پاورپوینت قرار دارد که پس از دانلود تمام اطلاعات را در اختیار خواهید داشت.

4,000 تومان
در دسترس: 975
واحدهای فروخته شده: 27

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل

پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل
8,100 تومان
حراج
در دسترس: 94
واحدهای فروخته شده: 6

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل

پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل
8,100 تومان
در دسترس: 94
واحدهای فروخته شده: 6

عجله کن! پایان تخفیف در:

دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی ۲

دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی ۲
7,000 تومان
حراج
در دسترس: 948
واحدهای فروخته شده: 52

عجله کن! پایان تخفیف در:

دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی ۲

دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی ۲
7,000 تومان
در دسترس: 948
واحدهای فروخته شده: 52

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
4,000 تومان
حراج
در دسترس: 981
واحدهای فروخته شده: 20

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
4,000 تومان
در دسترس: 981
واحدهای فروخته شده: 20

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت شومینه

پاورپوینت شومینه
4,500 تومان
حراج
در دسترس: 999
واحدهای فروخته شده: 1

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت شومینه

پاورپوینت شومینه
4,500 تومان
در دسترس: 999
واحدهای فروخته شده: 1

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت مسجد برای درس معماری اسلامی

پاورپوینت مسجد برای درس معماری اسلامی
5,000 تومان
حراج
در دسترس: 999
واحدهای فروخته شده: 1

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت معماری خاک

پاورپوینت معماری خاک
4,500 تومان
حراج
در دسترس: 995
واحدهای فروخته شده: 5

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت معماری خاک

پاورپوینت معماری خاک

در این پاورپوینت در ۱۲ بخش به موضوع خاک و ارتباط آن با معماری پرداخته شده و در ۸۷ اسلاید در مورد هر بخش توضیحات کامل را ارائه کرده و از تصاویر برای مستند سازی استفاده کرده است. پاورپوینت معماری خاک برای درس انسان ، طبیعت و معماری آماده شده است.

4,500 تومان
در دسترس: 995
واحدهای فروخته شده: 5

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت انواع بتن

پاورپوینت انواع بتن
4,000 تومان
حراج
در دسترس: 988
واحدهای فروخته شده: 12

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت انواع بتن

پاورپوینت انواع بتن
4,000 تومان
در دسترس: 988
واحدهای فروخته شده: 12

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت آموزشی اجرای کناف

پاورپوینت آموزشی اجرای کناف
8,000 تومان
حراج
در دسترس: 987
واحدهای فروخته شده: 13

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت آموزشی اجرای کناف

پاورپوینت آموزشی اجرای کناف
8,000 تومان
در دسترس: 987
واحدهای فروخته شده: 13

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت معماری ارگانیک

پاورپوینت معماری ارگانیک
4,000 تومان
حراج
در دسترس: 991
واحدهای فروخته شده: 9

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت معماری ارگانیک

پاورپوینت معماری ارگانیک
4,000 تومان
در دسترس: 991
واحدهای فروخته شده: 9

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت مصالح بکار رفته در بازشو ها

پاورپوینت مصالح بکار رفته در بازشو ها
6,000 تومان
حراج
در دسترس: 999
واحدهای فروخته شده: 1

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت مصالح بکار رفته در بازشو ها

پاورپوینت مصالح بکار رفته در بازشو ها

پاورپوینت مصالح  بکار رفته دربازشو ها برای درس مواد و مصالح آماده شده و دارای ۸۱ اسلاید می باشد. بطور کلی در این پاورپوینت به استانداردهای در و پنجره پرداخته شده و در مورد تلفات حرارتی ، ابعاد استاندارد ، مواد افزودنی ، اقلام به کار رفته در در و پنجره و … توضیحاتی ارائه شده است.

6,000 تومان
در دسترس: 999
واحدهای فروخته شده: 1

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت ستون‌های سنگی

پاورپوینت ستون‌های سنگی
6,900 تومان
در دسترس: 1000
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت ستون‌های سنگی

پاورپوینت ستون‌های سنگی
6,900 تومان
در دسترس: 1000
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت گچ های افزودنی

پاورپوینت گچ های افزودنی
6,900 تومان
در دسترس: 1000
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت گچ های افزودنی

پاورپوینت گچ های افزودنی
6,900 تومان
در دسترس: 1000
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت معماری هوشمند (بخش اول )

پاورپوینت معماری هوشمند (بخش اول )
7,900 تومان
در دسترس: 1000
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت معماری هوشمند (بخش اول )

پاورپوینت معماری هوشمند (بخش اول )
7,900 تومان
در دسترس: 1000
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل

پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل
8,100 تومان
حراج
در دسترس: 94
واحدهای فروخته شده: 6

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل

پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل
8,100 تومان
در دسترس: 94
واحدهای فروخته شده: 6

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت مواد و مصالح عایق کاری صوتی ساختمان

پاورپوینت مواد و مصالح عایق کاری صوتی ساختمان
6,900 تومان
در دسترس: 999
واحدهای فروخته شده: 1

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت مواد و مصالح عایق کاری صوتی ساختمان

پاورپوینت مواد و مصالح عایق کاری صوتی ساختمان
6,900 تومان
در دسترس: 999
واحدهای فروخته شده: 1

عجله کن! پایان تخفیف در:

کتاب مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی ساختمان (مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان)

کتاب مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی ساختمان (مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان)
16,150 تومان
حراج
در دسترس: 100
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

کتاب مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی ساختمان (مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان)

کتاب مباحث ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷ مقررات ملی ساختمان (مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان)
16,150 تومان
در دسترس: 100
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت سازه های کابلی با یک انحنا

پاورپوینت سازه های کابلی با یک انحنا
6,900 تومان
در دسترس: 1000
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت سازه های کابلی با یک انحنا

پاورپوینت سازه های کابلی با یک انحنا
6,900 تومان
در دسترس: 1000
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت بیوگرافی هادی تهرانی

پاورپوینت بیوگرافی هادی تهرانی
6,900 تومان
در دسترس: 997
واحدهای فروخته شده: 3

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت بیوگرافی هادی تهرانی

پاورپوینت بیوگرافی هادی تهرانی
6,900 تومان
در دسترس: 997
واحدهای فروخته شده: 3

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت سبک سازی ساختمان

پاورپوینت سبک سازی ساختمان
6,900 تومان
در دسترس: 999
واحدهای فروخته شده: 1

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت سبک سازی ساختمان

پاورپوینت سبک سازی ساختمان
6,900 تومان
در دسترس: 999
واحدهای فروخته شده: 1

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت باغ ارم

پاورپوینت باغ ارم
6,900 تومان
در دسترس: 1000
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت باغ ارم

پاورپوینت باغ ارم
6,900 تومان
در دسترس: 1000
واحدهای فروخته شده: 0

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت راهکارهای بهسازی بتن

پاورپوینت راهکارهای بهسازی بتن
9,900 تومان
در دسترس: 996
واحدهای فروخته شده: 4

عجله کن! پایان تخفیف در:

پاورپوینت راهکارهای بهسازی بتن

پاورپوینت راهکارهای بهسازی بتن
9,900 تومان
در دسترس: 996
واحدهای فروخته شده: 4

عجله کن! پایان تخفیف در:

فروشگاه های سازه برتر

فروشگاه های سازه برتر در صورتی که در خرید فایلها از فروشگاه سازه برتر مشکل دارید ، می توانید فایل مورد نظر خود را به راحتی از سایر فروشگاه های زیرمجموعه سازه برتر خریداری و دانلود نمایید. . لیست فروشگاه های زیرمجموعه سازه برتر: http://shop20.saze20.ir http://bartarin.filenab.com http://projeomran.ir http://fileforooshi.ir http://saze20.sellfile.ir .

تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی به مدت محدود

در این طرح قصد داریم که هر سه روز یک محصول را با ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف ویژه برای کاربران عزیز ارائه کنیم. محصولاتی که شامل تخفیف می شوند را در این صفحه به اطلاع کاربران می رسانیم. توجه داشته باشید که برای استفاده از هر تخفیف فقط ۳

جشنواره تخفیفات ویژه نوروز ۹۵ در سازه برتر

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر برترینش کن برایم این زمان و این زمین سال نو بر شما مبارک . خیلی خوشحالیم که یک سال دیگر در کنار شما

تخفیف ویژه به مناسبت اعیاد شعبانیه

با سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز سازه برتر حلول ماه مبارک شعبان و میلاد سرور آزادگان امام حسین علیه السلام ، ولادت امام زین العابدین علیه السلام و حضرت اباالفضل  العباس علیه السلام علمدار کربلا  بر شیعیان  عالم مبارک باد. به همین مناسبت برای روزهای ۹ تا ۱۴ خرداد 

نظر شما در مورد فروشگاه و محصولات سازه برتر

با سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان همیشگی سایت سازه برتر این بخش رو ایجاد کردیم تا شما عزیزان بتونید نظرات خودتون در مورد خدمات فروشگاه سازه برتر و همچنین سایت پروژه عمران رو توی این بخش اعلام کنید و به همین جهت از شما تقاضا داریم هر گونه نظری

۵۰ درصد تخفیف به مناسبت روز مبعث

از حرا آیات رحمن و رحیم آمد پدید با نخستین حرف،قرآن کریم آمد پدید صوت”اقرا ء باسم ربک” می رسد بر گوش جان یا که از غار “حرا”خلق عظیم آمد پدید عید مبعث مبارک   با سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز سازه برتر مبعث رسول گرامی اسلام را به