محصولقیمتتعدادمجموع

Cart Totals

قیمت کلتومان
مجموعتومان
×

فروشگاه سازه برتر

فروشگاه تخصصی محصولات عمران و معماری

سبد خرید شما سبد خرید به روز شد
09192682620
09120234420

آرشیو محصولات "آزمون نظام مهندسی معماری اجرا"

توضیحات این محصول
بسته آزمون نظام مهندسی معماری اجرا

بسته آزمون نظام مهندسی معماری اجرا

موجود تخفيف قيمت : 224,000 تومان 190,400 تومان
توضیحات این محصول
بسته مشترک آزمون نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

بسته مشترک آزمون نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

موجود تخفيف قيمت : 286,000 تومان 228,800 تومان
توضیحات این محصول
کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

موجود تخفيف قيمت : 12,000 تومان 11,400 تومان
توضیحات این محصول
کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

موجود تخفيف قيمت : 9,000 تومان 8,550 تومان
توضیحات این محصول
کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

موجود تخفيف قيمت : 8,000 تومان 7,600 تومان
توضیحات این محصول
کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

موجود تخفيف قيمت : 12,000 تومان 11,400 تومان
توضیحات این محصول
کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)

کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام مهندسی معماری (نظارت و اجرا)

موجود تخفيف قيمت : 30,000 تومان 28,500 تومان
توضیحات این محصول
کتاب گودبرداری و سازه‌ های نگهبان (ویژه آزمون‌ های نظام‌مهندسی)

کتاب گودبرداری و سازه‌ های نگهبان (ویژه آزمون‌ های نظام‌مهندسی)

موجود تخفيف قيمت : 20,000 تومان 19,000 تومان
توضیحات این محصول
کتاب کلیدواژه توصیفی آزمون معماری اجرا

کتاب کلیدواژه توصیفی آزمون معماری اجرا

موجود تخفيف قيمت : 18,000 تومان 17,100 تومان
توضیحات این محصول
کتاب کلید واژه آزمون معماری اجرا

کتاب کلید واژه آزمون معماری اجرا

موجود تخفيف قيمت : 14,000 تومان 13,300 تومان
توضیحات این محصول
کتاب قانون کار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی

کتاب قانون کار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی

موجود تخفيف قيمت : 10,000 تومان 9,500 تومان
توضیحات این محصول
کلید واژه آزمون نظام مهندسی (کلید واژه جامع آزمون های نظام مهندسی)

کلید واژه آزمون نظام مهندسی (کلید واژه جامع آزمون های نظام مهندسی)

موجود تخفيف قيمت : 24,000 تومان 22,800 تومان
توضیحات این محصول
کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی

موجود تخفيف قيمت : 9,000 تومان 8,550 تومان
توضیحات این محصول
کتاب تشریح کامل و مستند سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری اجرا

کتاب تشریح کامل و مستند سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری اجرا

موجود تخفيف قيمت : 23,000 تومان 21,850 تومان
توضیحات این محصول
کتاب روش‌ ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی )

کتاب روش‌ ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی )

موجود تخفيف قيمت : 18,000 تومان 17,100 تومان
توضیحات این محصول
کلید واژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران اجرا

کلید واژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران اجرا

موجود تخفيف قيمت : 16,000 تومان 15,200 تومان