محصولقیمتتعدادمجموع

Cart Totals

قیمت کلتومان
مجموعتومان
×

فروشگاه سازه برتر

فروشگاه تخصصی محصولات عمران و معماری

سبد خرید شما سبد خرید به روز شد
09192682620
09120234420

آرشیو محصولات "کتاب‌های آزمون‌ نظام مهندسی معماری"

توضیحات این محصول
بسته آزمون نظام مهندسی معماری اجرا

بسته آزمون نظام مهندسی معماری اجرا

موجود تخفيف قيمت : 224,000 تومان 190,400 تومان
توضیحات این محصول
بسته آزمون نظام مهندسی معماری طراحی

بسته آزمون نظام مهندسی معماری طراحی

موجود تخفيف قيمت : 107,000 تومان 90,950 تومان
توضیحات این محصول
بسته مشترک آزمون نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

بسته مشترک آزمون نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا

موجود تخفيف قيمت : 286,000 تومان 228,800 تومان
توضیحات این محصول
بسته آزمون نظام مهندسی معماری نظارت

بسته آزمون نظام مهندسی معماری نظارت

موجود تخفيف قيمت : 179,000 تومان 152,150 تومان
توضیحات این محصول
کتاب ضوابط بلندمرتبه‌سازی

کتاب ضوابط بلندمرتبه‌سازی

موجود تخفيف قيمت : 11,000 تومان 10,450 تومان
توضیحات این محصول
کتاب کلیدواژه آزمون معماری طراحی

کتاب کلیدواژه آزمون معماری طراحی

موجود تخفيف قيمت : 10,000 تومان 9,500 تومان
توضیحات این محصول
کلید واژه آزمون نظام مهندسی (کلید واژه جامع آزمون های نظام مهندسی)

کلید واژه آزمون نظام مهندسی (کلید واژه جامع آزمون های نظام مهندسی)

موجود تخفيف قيمت : 24,000 تومان 22,800 تومان
توضیحات این محصول
کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موجود تخفيف قيمت : 14,000 تومان 13,300 تومان
توضیحات این محصول
کتاب تشریح و طراحی کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

کتاب تشریح و طراحی کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

موجود تخفيف قيمت : 23,000 تومان 21,850 تومان
توضیحات این محصول
کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس)

کتاب مبانی طراحی معماری (شرح و درس)

موجود تخفيف قيمت : 22,000 تومان 20,900 تومان
توضیحات این محصول
کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

کتاب جزئیات اجرایی ساختمان ویژه آزمون های نظام مهندسی

موجود تخفيف قيمت : 18,000 تومان 17,100 تومان
توضیحات این محصول
کتاب کلیدواژه توصیفی آزمون معماری طراحی

کتاب کلیدواژه توصیفی آزمون معماری طراحی

موجود تخفيف قيمت : 10,000 تومان 9,500 تومان
توضیحات این محصول
کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

کتاب ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین

موجود تخفيف قيمت : 9,000 تومان 8,550 تومان
توضیحات این محصول
کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

موجود تخفيف قيمت : 12,000 تومان 11,400 تومان
توضیحات این محصول
کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

موجود تخفيف قيمت : 9,000 تومان 8,550 تومان
توضیحات این محصول
کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

کتاب نظام فنی و اجرایی کشور

موجود تخفيف قيمت : 8,000 تومان 7,600 تومان
توضیحات این محصول
کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

موجود تخفيف قيمت : 12,000 تومان 11,400 تومان