محصولقیمتتعدادمجموع

Cart Totals

قیمت کلتومان
مجموعتومان
×

فروشگاه سازه برتر

فروشگاه تخصصی محصولات عمران و معماری

سبد خرید شما سبد خرید به روز شد
09192682620
09120234420

آرشیو محصولات "آزمون نظام مهندسی عمران اجرا"

توضیحات این محصول
بسته آزمون نظام مهندسی عمران اجرا

بسته آزمون نظام مهندسی عمران اجرا

موجود تخفيف قيمت : 187,000 تومان 158,950 تومان
توضیحات این محصول
بسته مشترک آزمون نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا

بسته مشترک آزمون نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا

موجود تخفيف قيمت : 243,000 تومان 194,400 تومان
توضیحات این محصول
کتاب قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری

کتاب قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری

موجود تخفيف قيمت : 10,000 تومان 9,500 تومان
توضیحات این محصول
کلیدواژه توصیفی آزمون عمران اجرا

کلیدواژه توصیفی آزمون عمران اجرا

موجود تخفيف قيمت : 28,000 تومان 26,600 تومان
توضیحات این محصول
کتاب مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

کتاب مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها

موجود تخفيف قيمت : 14,000 تومان 13,300 تومان
توضیحات این محصول
کلید واژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران اجرا

کلید واژه آزمون نظام مهندسی رشته عمران اجرا

موجود تخفيف قيمت : 16,000 تومان 15,200 تومان
توضیحات این محصول
کلید واژه آزمون نظام مهندسی (کلید واژه جامع آزمون های نظام مهندسی)

کلید واژه آزمون نظام مهندسی (کلید واژه جامع آزمون های نظام مهندسی)

موجود تخفيف قيمت : 24,000 تومان 22,800 تومان
توضیحات این محصول
کتاب قانون کار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی

کتاب قانون کار ویژه آزمون‌های نظام مهندسی

موجود تخفيف قيمت : 10,000 تومان 9,500 تومان
توضیحات این محصول
کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی )

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی )

موجود تخفيف قيمت : 18,000 تومان 17,100 تومان
توضیحات این محصول
کتاب گودبرداری و سازه‌ های نگهبان (ویژه آزمون‌ های نظام‌مهندسی)

کتاب گودبرداری و سازه‌ های نگهبان (ویژه آزمون‌ های نظام‌مهندسی)

موجود تخفيف قيمت : 20,000 تومان 19,000 تومان
توضیحات این محصول
کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی

کتاب قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه آزمون‌ های نظام مهندسی

موجود تخفيف قيمت : 9,000 تومان 8,550 تومان
توضیحات این محصول
کتاب قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری

کتاب قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری

موجود تخفيف قيمت : 10,000 تومان 9,500 تومان
توضیحات این محصول
کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

کتاب ماشین‌ آلات ساختمانی ویژه آزمون های نظام مهندسی

موجود تخفيف قيمت : 12,000 تومان 11,400 تومان
توضیحات این محصول
کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

موجود تخفيف قيمت : 9,000 تومان 8,550 تومان
توضیحات این محصول
کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

موجود تخفيف قيمت : 12,000 تومان 11,400 تومان