دانلود پروژه طراحی فنی , پروژه درس طراحی فنی , دانلود پلان

نقشه های پروژه طراحی فنی

در حال حاظر این محصول موجود نمی باشد

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پلان های یک پروژه طراحی فنی که بطور کامل بوده و دارای ۳۸ شیت می باشد و شامل نقشه های زیر است:
پلان مبلمان طبقات (۵ نقشه)
پلان اندازه گذاری (۵ نقشه)
پلان کف سازی (۶ نقشه)
پلان تیرریزی (۶ نقشه)
برش از طبقات (۳ نقشه)
پلان تیپ بندی پنجره ها
پلان فونداسیون
پلان و برش جزییات سرویس پله (۵ نقشه)
دتایل های جزییات اجرایی و اتصالات

در حال حاظر این محصول موجود نمی باشد

.

.